سرویس ظروف ۶۶ پارچه روزمره نوا مدل Yakamoz Ritim ا Neva Yakamoz Ritim Combination

6,600,000 تومان
 • 6 عدد بشقاب
 • 6 عدد خورشت خوری
 • 6 عدد پیش دستی
 • 6 عدد کاسه6 عدد فنجان ونعلبکی
 • 6عدد لیوان
 • ست قاشق و چنگال 6 نفره 24 پارچه
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی شش نفره 29 پارچه بن چایناB.V.K 717112

3,100,000 تومان
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.
لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717142

3,100,000 تومان
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این سرویس قابلیت شست و شو در ماشین ظرف شوی و هم به صورت دستی را دارد.
 • قابل استفاده در ماکروفر می باشد
 • این چینی از بالاترین سطح تکنولوژی در دنیا ساخته شده است
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717140

3,100,000 تومان
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.
لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام موحودی بگیرید.

سرویس غذا خوری شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717130

3,100,000 تومان
جنس این سرویس از جنی چینی استخوانی میباشد . شامل:
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این سرویس قابلیت شست و شو در ماشین ظرف شوی و هم به صورت دستی را دارد.
 • قابل استفاده در ماکروفر می باشد
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذا خوری شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717107

3,100,000 تومان
این سرویس شامل:
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این سرویس قابلیت شست و شو در ماشین ظرف شوی و هم به صورت دستی را دارد.
 • قابل استفاده در ماکروفر می باشد
لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717126

3,100,000 تومان
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717124

3,100,000 تومان
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717115

3,100,000 تومان
 • جنس سرویس از چینی استخوانی می باشد
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.
لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب چینی شش نفره 29 پارچه بن چاینا B.V.K 717114

3,100,000 تومان
 • این سرویس شامل:
 • 6عدد بشقاب
 • 6عدد خورشت خوری
 • 6عدد پیش دستی
 • 6عددکاسه ماست خوری
 • 1عدد دیس
 • 1عدد کاسه سالاد
 • 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد.
 • این سرویس قابلیت شست و شو در ماشین ظرف شوی و هم به صورت دستی را دارد.
 • قابل استفاده در ماکروفر می باشد
لطفا قبل از ثبت سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب و پیش دستی PINK&MORE

4,750,000 تومان
سرویس بشقاب و پیش دستی 6 نفره PINK&MORE شامل :
 • 6عدد بشقاب پلوخوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6عدد کاسه
 • 6عدد پیش دستی
 • قابل استفاده در ماشین ظرفشویی
 • قابل استفاده در مایکروفر
قبل از خرید استعلام موجودی بگیرید.

سرویس پذیرایی 6 نفره 24 پارچه PINK&MORE

4,750,000 تومان
سرویس پذیرایی 6 نفره 24 پارچه PINK&MORE شامل:
 • 6عدد بشقاب پلوخوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6عدد کاسه
 • 6عدد پیش دستی
 • قابل استفاده در مایکروفر
 • قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
قبل از خرید استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی غذا خوری پینک اند مور

4,750,000 تومان
سرویس چینی غذا خوری 6نفره 24 پارچه شامل :
 • 6عدد شقاب پلوخوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6عدد کاسه
 • 6عدد پیش دستی
 • قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
 • قابل استفاده در مایکروفر
قبل از خرید استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذا خوری چینی 6 نفره 24 پارچه PINK&MORE

4,750,000 تومان
سرویس غذ خوری 6 نفره 24 پارچه PINK&MORE شامل :
 • 6عدد بشقاب پلوخوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6عدد کاسه
 • 6عدد پیش دستی
 • قابل شستشودر ماشین ظرفشویی
 • قابل استفاده در مایکروفر
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس پذیرایی 6 نفره 24 پارچه PACI

4,750,000 تومان
سرویس 6 نفره 24 پارچه پاچی PACI شامل :
 • 6 عدد بشقاب پلو خوری
 • 6 عدد بشقاب خورش خوری
 • 6 عدد پیش دستی
 • 6 عدد کاسه
 • کاملا قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
 • ساخت ترکیه
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب و کاسه 6 نفره The Mia کرم

3,400,000 تومان
سرویس بشقاب و کاسه The Mia سرامیکی 6 نفره 24 پارچه شامل :
 • 6 عدد بشقاب پلو خوری
 • 6 عدد بشقاب خورش خوری
 • 6 عدد کاسه
 • 6 عدد پیش دستی
 • قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
 • موجود در 4 رنگ
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس بشقاب غذا خوری سرامیکی 6 نفره The Mia طوسی

3,400,000 تومان
سرویس بشقاب 6 نفره 24 پارچه The Mia شامل :
 • 6 عدد بشقاب پلو خوری
 • 6 عدد بشقاب خورش خوی
 • 6 عدد کاسه
 • 6 عدد پیش دستی
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذا خوری سرامیکی 6 نفره The Mia صورتی

3,400,000 تومان
سرویس سرامیکی 6 نفره 24 پارچه The Mia شامل :
 • 6عدد بشقاب پلو خوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6 عدد پیش دستی
 • 6 عدد کاسه
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذا خوری سرامیکی 6 نفره The Mia سبز

3,400,000 تومان
سرویس 6 نفره 24 پارچه The Mia :
 • جنس سرامیک
 • قابل شستشو بصورت دستی و در ماشین ظرفشویی
 • ساخت کشور ترکیه
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی شش نفره 29 پارچه بن چایناB.V.K 717112

3,100,000 تومان
سرویس چینی 6 نفره 29 پارچه6عدد بشقاب 6عدد خورشت خوری 6عدد پیش دستی 6عددکاسه ماست خوری 1عدد دیس 1عدد کاسه سالاد 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد. قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروفر   لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس چینی شش نفره بن چاینا مدل B.V.K 717114

3,100,000 تومان
جنس سرویس از چینی استخوانی می باشد و شامل 6عدد بشقاب 6عدد خورشت خوری 6عدد پیش دستی 6عددکاسه ماست خوری 1عدد دیس 1عدد کاسه سالاد 1عدد سس خوری و1 جفت نمکدان می باشد. این محصول قابل استفاده در ماکروفر و ماشین ظرف شویی می باشد.   لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذا خوری چینی شش نفره بن چاینا مدل B.V.K 717102

3,100,000 تومان
جنس سرویس از چینی استخوانی می باشد و شامل 6عدد بشقاب 6عدد خورشت خوری 6عدد پیش دستی 6عددکاسه ماست خوری 1عدد دیس 1عدد کاسه سالاد 1عدد سس خوری 1 جفت نمکدان قابل شستشو در ماشین ظزفشوییی و قابل استفاده در ماکروفر می باشد   لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس پذیرایی چینی 6 نفره 24 پارچه PACI

4,750,000 تومان
سرویس پذیرایی چینی پاچی 24 پارچه شامل :
 • 6عدد بشقاب پلو خوری
 • 6عدد بشقاب خورش خوری
 • 6 عدد پیش دستی
 • 6 عدد کاسه
لطفا قبل از سفارش استعلام موجودی بگیرید.

سرویس غذاخوری

داشتن یک سرویس غذاخوری مناسب برای صرف غذا شاید یکی از اصلی ترین مواردی است که در خرید لوام آشپزخانه و ظروف آشپزخانه باید مدنظر قرار گرفته شود. چرا که وجود ظرف مناسب برای هریک از بخشهای غذا مانند سالاد، ماست، زیتون، بشقاب مناسب برای صرف غذا احساس و لذت خوردن یک غذای دلچسب را چند برابر خواهد کرد. همچنین سرو غذا برای مهمانها در سرویس غذاخوری مناسب و زیبا میتواند یک تصویر ذهنی بسیار خوب و احساس بسیار خوبی را از ضیافت در مهمانان ایجاد کند. پس باید در انتخاب سرویس بشقاب چینی برای صرف غذا دقت فراوان داشت.

انواع سرویس غذاخوری

سرویس غذا خوری هم مثل دیگر ظروف دارای انواع متفاوت و بسیار متنوعی از نظر جنس بدنه، تعداد پارچه در هر سرویس، تنوع در طرح و بسیاری جهات دیگر میباشد. پس باید برای انتخاب یک سرویس غذاخوری مناسب آشنایی کافی را با انواع جنس آن داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با نیازمان این محصول را انتخاب کنیم.

سرویس غذاخوری آرکوپال: استفاده از جنس ارکوپال در تولید سرویس غذاخوری در سالهای اخیر بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و از این رو تولید کنندگان زیادی از این جنس در تولید سرویس غذاخوری از آن استفاده میکنند. این جنس بسیار سبکتر، مقاومتر و در عین حال مقاوم در برابر حرارت میباشند که این امر سبب شده قابلیت استفاده در مایکروفر را نیز داشته باشند. این جنس در مقایسه با چینی بسیار سبکتر است. البته در مقایسه با سرویس غذاخوری چینی این جنس بسیار مقاوم در برابر ضربه میباشند که این امر باعث شده مقاومت بیشتری در برابر شکستن داشه باشند. این جنس بسیار محبوب بسیار مقاوم در برابر شستشو در ماشین ظرفشویی میباشند که این امر محبوبیت  این جنس را دوچندان کرده است. چرا که امروزه در بسیار از خانه ها کار شستشوی ظروف به ماشین ظرفشویی سپرده میشود که شستشوی انجام شده با این وسیله بسیار سختتر نسبت به شستشوی با دست است. چرا که در دمای آب بسیار بالاتر و با مواد شستشوی بسیار قوی تری ان کار انجام میشود. پس اگر ظرف مقاومت کافی را در برابر شستشو نداشته باشد قطعا آسیب میبیند و ممکن است دیگر قابل استفاده نباشد. جنس آرکوپال از جمله جنس هایی است که در برابر شستشوی با ماشین ظرفشویی بسیار مقاوم است. البته استفاده از این جنس ظروف بیشتر در مهمانی های خودمانی در دورهمی های دوستانه استفاده میشود. چرا که بسیار ارزان قیمت تر و ساده تر از سرویس غذاخوری چینی میباشند. از خصوصیات جنس آرکوپال میتوان گفت که به علت اینکه این جنس از ترکیب شیشه و چینی تشکیل شده است از شیشه بسیار مقاومتر و زیباتر و از چینی بسیار سبک تر و مقاومتر در برابر شکستن میباشد. و البته باید این نکته را در نظر داشت که برای استفاده در مایکروفر هم بسیار مناسب است و این نکته یکی از ویژگی های بسیار خوب این محصول میباشد. چرا که امروزه به دلیل مشغله زیاد افراد و نداشتن زمان کافی، استفاده از مایکروفر در خانه ها و در محل کار بسیار مرسوم شده است.

سرویس غذاخوری شیشه‌ای: از نظر بسیار از افراد ظروف غذاخوری شیشه ای بهداشتی ترین ظروف هستند چرا که شیشه و بلور به راحتی آلودگی را جذب خود نمیکنند و باعث تغییر در رنگ و طعم غذا نمیشود. پس استفاده از این ظروف همواره در بین افراد مختلف رایج است. بدلیل اینکه ظروف شیشه ای اغلب و در بیشتر موارد ساده هستند و هیچگونه چاپ و یا طرح خاصی ندارند این ظروف نسبت به ظروف چینی و آرکوپال و دیگر جنس های ظروف ارزانتر هستند. البته این ظروف در برابر خط و خش و ضربه تا حد زیادی مقاوم هستند و به راحتی از این بابت از بین نمیروند. استفاده از این ظروف در ماشین ظرفشویی اشکالی ندارد و باعث خراب شدن آنها نمیشود. چرا که شیشه به کار رفته در آن از نوع شیشه سیکورت شده است. یعنی این نوع شیشه کاملا در فرایند تولید در معرض حرارت با دمای بالا قرار گرفته است و این امر باعث شده تا در برابر حرارت غذا و دمای بالای آب در ماشین ظرفشویی بسیار مقاوم شوند. ظروف شیشه ای در قدیم بصورت رنگی هم تولید میشدند. این ظروف اغلب در رنگ عسلی در طیف های مختلف تولید میشدند که مورد استقبال خیای از افراد قرار گرفت و فروش زیادی را به خود اختصاص داده بودند. هنوز هم در بسار از خانه ها ظروف شیشه ای به رنگ عسلی وجود دارند و مورد استفاده قرار میگیرند. پس همانطور که گفته شد از ویژگیهای خوب این محصول یعنی ظروف غذاخوری شیشه ای میتوان به قیمت ارزان آن، مقاومت بسیار زیاد آن در برابر خط و خش و حرارت، قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروفر اشاره کرد. البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که این ظروف در برابر لب پر شدن خیلی مقاومت خوبی ندارند و باید در جابجایی آن بخصوص در زمان شستشو با دست دقت کافی را داشت تا این ظروف آسیب نبینند.

سرویس غذاخوری کریستال: همانطور که میدانید کریستال نوعی شیشه میباشد که در فرایند تولید بصورت کریستال درآمده است. جنس کریستال دارای درخشندگی بسیار بالاتری نسبت به شیشه میباشد و از این رو دارای زیبایی دوچندان میباشد. جنس کریستال در عین زیبایی بسیار زیادی که دارد باید به این نکته هم توجه داشت که این ظروف کمی سنگینتر از انواع دیگر ظروف مانند ظروف شیشه ای ، آرکوپال، چینی، ملامین و… میباشد. البته این ظروف بخاطر تراش های بسیار خاصی که اغلب روی آنها کار شده است زیبایی خاصی دارند و برای پذیرایی از مهمانان و چیدن میز پذیرایی شیک وخاص بسیار مناسب هستند. استفاده از ظروف کریستال از زمانهای قدیم در بین افراد برای پذیرایی از مهمانان و استفاده در ضیافتهای رسمی بسیار مرسوم بوده است. چرا که استفاده از این ظروف در مراسهای رسمی جلوه خاصی به میز پذیرایی و ضیافت میزبان میبخشد. از مزایای این جنس خاص میتوان به زیبایی بسیار خاص آن، مقاومت زیاد این جنس و قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی و مایکروفر اشاره کرد. البته باید ان نکته را هم مد نظر قرار داد که این ظروف بسیار گران قیمت تر از سایر ظروف هستند. تولید کنندگان بسیار زیاد و معتبری در سراسر دنیا این محصولات را تولید میکنند و در بین این تولید کنندگان میتوان به کشور چک اشاره کرد که بزرگترین و مطرح ترین تولید کنندگان ظروف کریستالی در جهان هستند.

سرویس غذاخوری ملامین: جنس ملامین در سالهای اخیر در تولید ظروف آسپزخانه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این جنس بدلیل اسنکه بسیار سبک و مقاوم در برابر ضربه هستند توانستند فروش خوبی را در بین مشتریان داشته باشند و طرفداران زیادی را به خود جلب نمایند. ظروف ملامینی ظروفی هستند که بدلیل سادگی و ارزان قیمت بودن آنها برای استفاده به عنوان ظروف دم دستی مناسب هستند و کاملا برای استفاده روزمره مناسب هستند. چرا که بسیار سبک هستند و برای جابجای در طول روز و شستشو مشکل ساز نیستند. البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که قیمت مناسب انها نسبت به سایر جنس های ظروف کار را برای استفاده روزمره و دم دستی آسان کرده است. البته بدلیل اینکه این ظروف از تنوع بسیار زیادی در طرح و رنگ برخوردار هستند اسنتخاب را برای همه سلیقه ها آسان کرده است. از این ظروف میتوان در پیک نیک هم استفاده کرد چرا که مقاومت زیاد این ظروف در برابر شکستن کار را برای جابجایی و استفاده ان در فضای باز راحت کرده است. از مزایای این ظروف میتوان به وزن کم، قیمت مناسب، تنوع در طرح و رنگ، مقاومت در برابر ضربه و شستشو اشاره کرد.

سرویس غذاخوری چینی: جنس چینی یکی از پر استفاده ترین جنس ها در تولید ظروف میباشد. این جنس بخاطر داشتن زیبایی بسیار منحصر بفرد و تنوع در طرح و رنگ جایگاه ویژه ای در ظروف اشپزخانه دارند. از مزایا این جنس میتوان به مقاومت زیاد آن در برابر حرارت و ضربه، تنوع زیاد در طرح و رنگ، قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی، استفاده در مایکروفر اشاره کرد. ظروف چینی همیشه در بین افراد جایگاه ویژه ای دارد. البته باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که ظروف چینی شکننده هستند . برای استفاده روزمره مناسب نیستند چرا که بدلیل حساسیت بالا و شکننده بودن برای جایجایی و شستشو مشکل ساز هستند. جنی چینی دارای انواع متفاوتی هستند. چینی استخوانی یکی از انواع چینی میباشد که در این سالهای اخیر مشتریان زیادی را به خود اختصاص داده است. چینی استخوانی یا چینی بن چاینا یکی از انواع چینی است که دارای وزن بسیار سبکتر، مقاومت بیشتر و البته نازکتر از چینی معمولی است. برخلاف تصور بسیاری از افراد، بن چاینا یک برند نیست و یک نوع از جنس چینی میباشد. چینی بن چاینا هم برای استفاده در مایکروفر و شستشو در ماشین ظرفشویی بسیار مناسب است.

خرید اینترنتی سرویس غذاخوری در فروشگاه چیدمانک

ما در فروشگاه چیدمانک سعی داریم تا مجموعه ای از ظروف و سرویس اشپزخانه را گرد آوری کنیم تا عللاوه بر کیفیت بسیار بالایی که دارند، قیمت بسیار مناسب هم داشته باشند تا خرید را برای شما مشتریان گرامی آسان کنیم. فروشگاه چیدمانک با دارا بودن پشتیبانی 24 ساعته از راههای مختلف و همچنین ضمانت بازگشت وجه در صو.رت وجود مشکل در محصول آرامش خاطر را در خرید اینترنتی برای شما مشتریان گرامی فراهم کرده است.