نمایش دادن همه 11 نتیجه

شومیز حریر کد 3067

180,000 تومان
برای بازدید تنخور لباس در گالری تصاویر برروی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :فری سایز مناسب از سایز 38 تا 52عرض سینه : 66 سانتی‌متریقه تا اتصال آستین : 29سانتی‌مترآستین تا اتصال : 45 سانتی‌مترقد لباس : 63سانتی‌متربه همراه تاپ مشکی 

شومیز مجلسی کد 69165

278,000 تومان
برای دیدن تنخور لباس در گالری تصاویر، آخرین عکس را بازدید نمایید.راهنمای سایز : سایز Mآستین : 54 سانتی‌مترعرض سینه : 49 سانتی‌متر

قد لباس : 82سانتی‌متر

سایز  L آستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 82 سانتی‌مترسایز XLآستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 55 سانتی‌مترقد لباس : 82 سانتی‌متر

شومیز مجلسی کد 69136

268,000 تومان
برای دیدن تنخور لباس در گالری تصاویر آخرین عکس را مشاهده نمایید.راهنمای سایز :سایز Mآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانت‌مترقد لباس : 68 سانتی‌مترسایز Lآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 68 سانتی‌مترسایز XLآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 68 سانتی‌متر

شومیز کمرکش کد 5994

268,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز : سایز Mآستین : 46سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 53 سانتی‌مترسایز Lآستین : 46 سانتی‌مترعرض سینه : 48 سانتی‌مترقد لباس : 53 سانتی‌مترسایز XLآستین : 50سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌مترقد لباس : 53سانتی‌متر 

شومیز اسپرت جین مدل یقه ب.ب

250,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز 38 :آستین : 56سانتی‌مترعرض سینه : 40 سانتی‌مترقد لباس : 60 سانتی‌مترسایز 40 :آستین : 57سانتی‌مترعرض سینه : 41 سانتی‌مترقد لباس : 62سانتی‌مترسایز 42 :آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 43 سانتی‌مترقد لباس : 62سانتی‌مترسایز 44 :آستین : 59 سانتی‌مترعرض سینه : 46 سانتی‌مترقد لباس : 62 سانتی‌متر

شومیز اسپرت مدل کمرکش کد 5974

268,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز M آستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 60 سانتی‌مترسایز  Lآستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 48 سانتی‌مترقد لباس : 60 سانتی‌مترسایز XL آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌نترقد لباس : 60سانتی‌متر 

شومیز مدل گیپور کد 69168

255,000 تومان
شومیز مجلسیبرای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز Mآستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانتی‌مترقد لباس : 65 سانتی‌مترسایز L :آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌مترقد لباس : 65 سانتی‌مترسایز XL :آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 65سانتی‌متر 

شومیز مدل بلند کد 69160

250,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز : سایز  Mآستین : 56 سانتی‎مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس: 80 سانتی‌مترسایز Lآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 49 سانتی‌مترقد لباس : 80 سانتی‌مترسایز XLآستین : 57سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 80 سانتی‌متر 

شومیز مجلسی کد 69171

245,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز M :آستین : 59سانتی‌مترعرض سینه : 4 سانتی‌مترقد لباس : 64 سانتی‌مترسایز  L :آستین : 59سانتی‌مترعرض سینه : 49 سانتی‌متر

قد لباس : 65 سانتی‌متر

سایز XL :آستین : 59 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 66 سانتی‌متر 

شومیز مجلسی کد 6965

268,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز : سایز Mآستین : 47 سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 67 سانتی‌مترسایز L :آستین : 47 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانتی‌مترقد لباس : 67 سانتی‌مترسایز  XL :آستین : 47 سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌مترقد لباس : 6 سانتی‌متر
 

شومیز کد 69172-3

250,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز  M :قد آستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 64 سانتی‌مترسایز  L :قد آستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانتی‌مترقد لباس : 65 سانتی‌مترسایز XL :قد آستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 66 سانتی‌متر