نمایش دادن همه 6 نتیجه

شومیز مجلسی کد 69165

278,000 تومان
برای دیدن تنخور لباس در گالری تصاویر، آخرین عکس را بازدید نمایید.راهنمای سایز : سایز Mآستین : 54 سانتی‌مترعرض سینه : 49 سانتی‌متر

قد لباس : 82سانتی‌متر

سایز  L آستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 82 سانتی‌مترسایز XLآستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 55 سانتی‌مترقد لباس : 82 سانتی‌متر

شومیز مجلسی کد 69136

268,000 تومان
برای دیدن تنخور لباس در گالری تصاویر آخرین عکس را مشاهده نمایید.راهنمای سایز :سایز Mآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانت‌مترقد لباس : 68 سانتی‌مترسایز Lآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 68 سانتی‌مترسایز XLآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 68 سانتی‌متر

شومیز کمرکش کد 5994

268,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز : سایز Mآستین : 46سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 53 سانتی‌مترسایز Lآستین : 46 سانتی‌مترعرض سینه : 48 سانتی‌مترقد لباس : 53 سانتی‌مترسایز XLآستین : 50سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌مترقد لباس : 53سانتی‌متر 

شومیز اسپرت مدل کمرکش کد 5974

268,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز M آستین : 56 سانتی‌مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس : 60 سانتی‌مترسایز  Lآستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 48 سانتی‌مترقد لباس : 60 سانتی‌مترسایز XL آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌نترقد لباس : 60سانتی‌متر 

شومیز مدل گیپور کد 69168

255,000 تومان
شومیز مجلسیبرای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز :سایز Mآستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 50 سانتی‌مترقد لباس : 65 سانتی‌مترسایز L :آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 51 سانتی‌مترقد لباس : 65 سانتی‌مترسایز XL :آستین : 58 سانتی‌مترعرض سینه : 52 سانتی‌مترقد لباس : 65سانتی‌متر 

شومیز مدل بلند کد 69160

250,000 تومان
برای مشاهده تنخور لباس در گالری تصاویر بر روی آخرین عکس کلیک کنید.راهنمای سایز : سایز  Mآستین : 56 سانتی‎مترعرض سینه : 47 سانتی‌مترقد لباس: 80 سانتی‌مترسایز Lآستین : 57 سانتی‌مترعرض سینه : 49 سانتی‌مترقد لباس : 80 سانتی‌مترسایز XLآستین : 57سانتی‌مترعرض سینه : 53 سانتی‌مترقد لباس : 80 سانتی‌متر